top of page
  • Writer's pictureגיא גרימלנד

חיזוק האבהות: גישת הכוחות במעגלי גברים וקבוצות אבות"גישת הכוחות" היא השקפת עולם המתמקדת בחיזוק היכולות והכוחות של האדם, במקום להתמקד בבעיותיו, בחולשותיו ובפתולוגיות. זהו היסוד שעליו מבוססים מעגלי גברים וקבוצות אבות.אחת השאלות הנפוצות שאני שומע לא פעם היא 'איך שונה מעגל גברים או קבוצת אבות מטיפול פסיכולוגי, והתשובה טמונה בגישה העקרונית. חלק מהמטפלים מתמקדים בפתולוגיה, כלומר, באבחון וטיפול בבעיות, חולשות או הפרעות נפשיות.


השיח בטיפול שכזה מתמקד בעיקר בקשיים של האבות, כגון לחצים נפשיים, קונפליקטים משפחתיים או חוסר בטחון בתפקידם כאבות.בקבוצת האבות שאני מנחה ברעננה (גילוי נאות: אינני מטפל), אני נעזר בגישת הכוחות. הדגש הוא על חיזוק הכוחות, היכולות והמשאבים האישיים של כל גבר. במקום להתמקד בקשיים או בחולשות, אני מקדם את ההישגים והתכונות החיוביות שהאבות מביאים לשיח. המטרה שלי היא לחזק, להעצים ולהפוך את היכולות הקיימות של האבות למשאב. זה שונה מהגישה הפתולוגית, שבה המטרה היא לזהות ולטפל בבעיות, דבר שלעיתים יכול להדגיש את החולשות והקשיים.במפגש האחרון, ערכתי תרגיל שבו ביקשתי מהאבות לבצע רפלקציה על אתגרים שהיו להם בתפקידם כאבות, ולדון בכיצד הם התמודדו איתם.המטרה הייתה לעודד פתיחות ויכולת להסתכל על המקומות הקשים, אך גם לא להישאר במצב זה.לרוב אתמקד באיך אותם אבות הצליחו להתמודד עם האתגרים ולגרום להם לזהות ולהתבונן בכוחות שעזרו להם לצלוח את האתגרים.אני מבקש מהאבות בואו נשתף על רגעים בהם הרגשתם הכי גאים כאבות. ופחות מבקש מהם לדבר על הקשיים שהם חווים כאבות, או מה הם האתגרים שמובילים לכישלון או תחושת חוסר אונים?. אני שואל אותם "איזה משאבים אתם מוצאים בעצמכם שעוזרים לכם להיות אבות טובים יותר? ופחות "מהן הבעיות שאתם נתקלים בהן כאבות? או באילו תחומים אתם מרגישים שאתם נכשלים?".המטרה היא לעודד אופטימיות, תחושת מסוגלות וצמיחה אישית.קבוצות תמיכה כגון קבוצות אבות יכולות להדגיש את היכולות והעוצמות שיש לנו כאבות וכגברים, שלעיתים אנו שוכחים מהם. אני נוהג להזכיר להם את זה, וגם לעצמי.

2 views0 comments

Yorumlar


bottom of page