top of page
  • Writer's pictureגיא גרימלנד

האם מעגל גברים מתאים לבני 65?פנה אלי חמד של איש, מבוגר, מעל 65, עם התלבטות. האם באמת מעגל גברים מתאים לגברים בגילו?

שאלה טובה, ויש לי גם תשובה. קודם כל, צריך לומר את האמת. במעגל יש גברים מגילאים שונים.

לא כל המשתתפים יהיו צעירים. החשש שלו שהנושאים שהוא מעלה לא יעניינו את המשתתפים אכן משמעותי וחשוב. איך אנחנו בתור מנחי מעגלים ויוצרי המרחב יכולים לטפל בנושא? לרוב כדי שמעגל גברים יהיה מוצלח, כדאי לדאוג שיהיה בו גיוון גילאי. ולכן כדאי שכן יהיו לא רק צעירים, אלא גם בני 50, 65 ו-70. כולנו גברים ואבות. אולי נהיה אבות או אם לא - היינו בנים לאבות. אני למשל בן 50 ויושב לי על הלב לא מעט נושאים שנוגעים לעשור הקרוב . הקריירה שלי. הבריאות שלי. הזוגיות שלי. הילדים שלי. המיניות שלי. כל אל דבר שמעסיקים אותי. כן, ברור לי שמשתתף בן 35 או 40 נמצא במקום אחר, אבל במעגל אין צורך שכולם יתייחסו ויכירו רק סוג מסוים של שיתופים, שאולי נוגעים לגילאים מסוימים. המרחב במעגל הגברים, אינו מקום שבו צריך לפתור בעיות, או לתת עצה טובה. הרעיון הוא אחר: לדבר על היום יום שלך, ולאוורר את הנפש.

המשתתפים האחרים יכולים להתייחס למה שהגבר אומר, אבל דרך נקודת מבטם. איך זה תופס אותם. למשל בן ה-35 שישמע את בן ה-70 משוחח על הקשר עם ילדיו, יכול לחשוב איך הוא צריך להתנהג כאבא על מנת שבבוא העת הוא יהיה סבא יותר טוב לנכדיו. המרחב במעגל הגברים הוא שיוויני. אין בעיה אחת שיותר חשובה משל האחרים, ואין בעיה שיותר נוגעת למשתתפים מסוימים מאשר אחרת בגלל גיל כזה או אחר. למבוגרים ששוקלים האם להשתתף במעגל גברים אני יכול רק רק להציע להתנסות. לטעמי, אחרי שהם יחוו זאת בעצמם, הם יבינו את מה שאני כותב כאן.

9 views0 comments

留言


bottom of page